Tuesday, March 3, 2009

Soal-jawab mengenai i-Power

S Bagaimanakah i-Power menjimatkan tenaga letrik?
J i-Power dengan serta-merta akan menambahbaik Pf perperalatanan letrik anda sebaik saja i-Power dihidupkan.

S Apakah dia Power Factor?
J Tenaga letrik domestik adalah alternating current. Perperalatanan letrik menukarkan tenaga letrik kepada kuasa. Kecekapan perperalatanan menukarkan tenaga letrik kepada kuasa diukur dengan Power Factor (Pf). Pf = 1 adalah kecekapan optima dan tiada tenaga letrik yang terbuang. Secara reality, ini tidak mungkin tercapai kerana terdapat dua rintangan (resistance) dalam setiap perperalatanan letrik; rintangan bolehukur (measurable) dan tidakboleh ukur (virtual). Virtual resistance diterbitkan oleh coils dan capacitors dalam perperalatanan letrik itu sendiri dan mengakibatkan berganjaknya jalur (band shift) antara tenaga letrik dibekalkan dengan voltage dihasilkan. Band shift ini akan mengakibatkan kurangnya kuasa perperalatanan letrik (Pf < 1). Bila Pf < 1, lebih banyak tenaga letrik diperlukan. Sebagai contoh, bila Pf = 0.7, kita memerlukan 1/0.7 = 1.428 X tenaga untuk perperalatanan letrik kita berfungsi sebagai Pf = 1.

S. Berapakah penjimatan?
J. Setiap pengilang perperalatanan letrik mempunyai strategi dan pengkosan masing-masing apabila merekabentuk sesuatu produk baru. In bermakna berlainan Pf. Di Jepun contohnya, pengilang akan membuat barangan yang mempunyai Pf yang tinggi disebabkan kos letrik yang tinggi manakala di China, Pf bukanlah merupakan factor terpenting. Oleh itu, setiap produk mempunyai Pf yang berlainan. Secara hitung panjang, perangkaan dari pengguna i-Power meyebut penjimatan dari 10% - 50%.

Tempoh ujian : 1 jam Sebelum i-Power Selepas i-Power % Jimat
Komputer 0.91 kwh 0.52 kwh 42.9
Kipas Meja 0.22 kwh 0.20 kwh 30.1
Pengering Rambut 0.08 kwh 0.06 kwh 25
Air-condition 4.32 kwh 3.11 kwh 28

S. Mengapakah Pengeluar Tenaga Letrik tidak memperkenalkan peralatan penjimat letrik?
J. Sumber pendapatan utama Pengeluar Tenaga Letrik ia lah dari bil letrik yang kita bayar. Lagi banyak tenaga letrik yang kita gunakan, lagi tinggilah pendapatan mereka. Oleh itu, tiada sebab mengapa mereka harus memperkenalkan peralatan penjimat tenaga letrik.

S. Adakah kita menipu bila menggunakan i-Power?
J. Tidak, kerana penggunaan i-Power adalah seperti penggunaan peralatan letrik yang lain seperti TV, pemain DVD dan peralatan-peralatan letrik yang lain. Tenaga letrik yang mengalir melalui i-Power telah direkodkan oleh meter letrik dan tiada penipuan.

S. Adakah i-Power satu-satunya peralatan penjimat letrik?
J. Tidak, banyak alat-alat yang serupa terdapat di pasaran. Contohnya, ETS Energy Saver.

S. Berapa lamakah jangkahayat i-Power?
J. Kami menawarkan 1 tahun warranty dan jangkahayat i-Power bergantung kepada kestabilan litar letrik domestik. Sistem litar lama atau baru dan bebanan juga menentukan jangkahayat i-Power. Kami yakin, dalam apa juga situasi, i-Power boleh bertahan sehingga 4 – 5 tahun. Jika persekitaran adalah sangat stabil, i-Power boleh bertahan sehingga 10 tahun.

S. Bagaimanakah penggunaan i-Power?
J. i-Power boleh digunakan di mana mana sahaja di dalam rumah dan digunakan berhampiran dengan peralatan letrik yang kita ingin jimatkan penggunaan tenaga letriknya. i-Power berkesan serta merta sebaik sahaja ia dipasang pada litar yang sama dengan peralatan letrik.

S. Bagaimanakah hendak memastikan yang i-Power itu berkesan
J. Kita boleh menggunakan alat pembaca yang biasa (ammeter / wattage meter) untuk memastikan penggunaan tenaga sebelum dan selepas menggunakan i-Power. Untuk bacaan yang lebih tepat, cerapan harus dilakukan untuk beberapa jam.

S. Adakah perlu lebih dari satu i-Power untuk penjimatan optima?
J. i-Power perlu digunakan berhampiran dengan peralatan letrik yang ingin kita jimatkan penggunaan tenaga letriknya. Bila i-Power terletak jauh dari peralatan tersebut, rintangan pada wayar akan mengurangkan keberkesanan i-Power. Dalam kes-kes sebegini, kita memerlukan 2 atau 3 i-Power untuk peralatan-peralatan letrik yang berbeza.

S. Adakah i-Power selamat untuk digunakan?
J. i-Power direkabentuk dengan kotak luar yang tahan-api. Di bahagian dalam,i-Power mempunyai cip mikro voltan yang akan mematikannya sebaik sahaja lebih muatan dikesan. Oleh itu, i-Power adalah 100% selamat untuk digunakan.

Penciptaan i-Power


Penciptaan i-Power

Kehidupan kita amat bergantung kepada tenaga letrik kerana kita menggunakan banyak peralatan letrik untuk menjalani kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita menggunakan water dispenser untuk mendapat air sejuk atau panas pada bila bila masa. Makanan beku sentiasa ada didalam peti sejuk kita. Nasi dan air boleh dimasak dalam masa hanya beberapa minit. Kesemua ini tidak mungkin dilakukan tanpa tenaga letrik.

Bagaimanakah tenaga letrik dijana?

80% dari tenaga letrik dijana dengan membakar bahanapi fosil atau hasil petroleum.Tenaga baru seperti nuklear, angina dan solar masih belum popular dan hanya menyumbang 10% dari keperluan tenaga kita.

Tidak dapat dinafikan bahanapi fosil akan habis satu hari nanti dan kenaikan harga letrik tidak dapat dielakkan. Kita tiada mempunyai pilihan selain dari membayar untuk letrik yang tanpanya kehidupan kita menjadi sukar.

Untuk penjimatan, kita perlu belajar bagaimana untuk mengurus and menambahbaik kecekapan penggunaan tenaga .

i-Power merupakan satu ciptaan Zeromax untuk menjimat tenaga letrik dan pada masa yang sama memulihara perperalatanan letrik. Untuk memahami fungsi i-Power, kita perlu memahami satu konsep yang dinamakan “Power Factor (Pf). Pf ia lah petunjuk kecekapan sesuatu peralatan letrik apabila voltan dan aliran letrik dibekalkan padanya. Pf = 1 menunjukkan situasi sempurna dan peralatan letrik pada tahap optimum.

Untuk mendapat nilai Pf yang lebih baik, perperalatanan letrik yang dibuat di negara-negara maju banyak menggunakan teknoloji cip mikro. Pf yang tinggi akan mengurangkan penggunaan tenaga letrik dan ketidakseimbangan voltan yang dapat melindungi dan memanjangkan hayat perperalatanan letrik.

Sebalikya, terdapat juga perperalatanan letrik yang dibuat tanpa mengambilkira Pf tetapi lebih mementingkan harga jualan, kos pengeluaran, mencabul hakcipta, dll. Kebanyakan kita mengambilkira faktor harga bila membeli perperalatanan elekrik tanpa memperdulikan Pf peralatan tersebut. Dalam jangka panjang, kita sebenarnya membayar lebih untuk bil letrik kita.

i-Power dicipta untuk membantu pengguna menjimatkan bil letrik, memanjangkan jangkahayat perperalatanan letrik dan menyumbang kepada melestarikan (conserve) tenaga.

i-Power - Satu Peluang Menjana Pendapatan

Assalamulaikum, kawan-kawan,

Nak beritahu ni peluang cari pendapatan lebih. Boleh buat pelan sokongan di masa gawat ni. Produknya ia-lah i-Power yang merupakan Electronic Management Unit untuk meningkatkan Power Factor peralatan letrik.
Berminat? Hubungi saya di 019-3089268/e-mail hattabasir@gmail.com.

Harga satu unit ia lah RM595-00. Harga yang mahal diimbangi oleh jangkahayat produk selama lima (5) hingga sepuluh (10) tahun. Boleh dianggap pelaburan modal atau asset tetap yang boleh disusut nilai pada RM0-30 sen sehari.

Ada tiga (3) jenis pendapatan yang boleh dijana setiap hari.

1. Bonus penajaan – bonus RM52-80 bagi setiap unit yang terjual.
2. Bonus sepasang – bonus RM52-80 bagi setiap sepasang unit yang terjual oleh downliner. Unit yang tidak cukup sepasang akan dibawa kehadapan dan tidak luput
3. Bonus royalty – peratusan tertentu ke atas bonus downliner.

Semua rekod dan pengiraan adalah berkomputer. Log-in ID akan diberi dan tiada bayaran dikenakan.

Price per unit is RM595-00. The expensive price is justified by five (5) to ten (10) years life-span. You may consider it as Capital Investment or Fixed Asset, amortised at RM0-30 sen daily.

There are three (3) types of income that may be generated daily.

1. Direct Performance Bonus – bonus of RM52-80 on every unit sponsored.
2. Group Development Bonus – bonus of RM52-80 on every pair sold. Units with missing correspondent pair will be carried forward and is not lost.
3. Royalty Bonus – a percentage on your downliners’ bonus.

All records and calculation are computerized. An ID will be given and no website maintenance fee is required.


Thank you and salaam.

Md Hatta
019-3089268
hattabasir@gmail.com